LEASING AVANTAJLARI

  • Leasing orta ve uzun vadeli bir finansman yöntemidir.
  • Fon akışınıza  ve mevsimsel özelliklere uygun olarak esnek ödeme planlarından yararlanabilirsiniz.
  • Kira sözleşmesi süresince kredi faizlerinde meydana gelebilecek değişikliklerden etkilenmezsiniz. Bu nedenle sürekli ve istikrarlı bir finansman yönetimi sağlamış olursunuz.
  • Öz kaynaklarınızı kullanmadan yatırımların tamamını finanse etme olanağı bulabilirsiniz.
  • Leasingli işlemlerde bir çok makine ve ekipman KDV si %1 olarak işlem görmektedir.
  • Yatırım Teşvik Belgesi kapsamındaki makine ve ekipman yatırımlarında, yatırım teşvik belgesini leasing şirketine devrettiğiniz takdirde kiralar üzerinden sadece %1 oranında KDV ödersiniz.
  • Sat Geri Kirala İşlemi ile finansman sağlayabilirsiniz


Sat Geri Kirala Nedir ?

1. İşletme sermayesi ihtiyacı olan şirketler aktiflerine kayıtlı gayrimenkulleri leasing şirketine satıp, satış bedelini peşin olarak leasing şirketinden tahsil ederek bilançolarını likit hale getirebilirler. Sözleşmede belirlenen vade dahilinde geri ödemelerinizi tamamladığınızda  gayrimenkulleriniz yine sizin mülkiyetinize geçecektir.

2. Sat geri kirala işlemi mülkiyet değişmesine rağmen alım satım harcından muaftır.Tapuda sadece bir kereye mahsus sözleşmeye konu bedel üzerinden binde 4,55 tutarında harç ödenmektedir.

3. Sat geri kirala işlemlerine konu gayrimenkulun leasing şirketine devri olurken kiracının keseceği satış faturası ve sözleşme süresi boyunca Leasing şirketinin keseceği kira faturaları KDV den muaftır