LEASING NEDİR ?

Finansal Kiralama Nedir ?
Finansal Kiralama (Leasing), kiracı tarafından  seçilen bir yatırım malının finansal kiralama şirketince satın alınıp, sözleşmede belirlenen kiralar karşılığında kullanım hakkını kiracı firmaya bırakan ,sözleşme süresi sonunda ise mülkiyet hakkının sembolik bir bedelle kiracıya geçmesini sağlayan bir finansman yöntemidir.

Neler Lease Edilebilir?
o Üretim makineleri,
o İnşaat ve iş makineleri,
o Tıbbi cihazlar,
o Elektironik ve optik cihazlar,
o Matbaa makineleri,
o Tekstil makineleri,
o Bilgisayar ve diğer bilgi işlem üniteleri,
o Telekominasyon cihazları,
o Ses ve görüntü ekipmanları,
o Enerji tesisleri,
o Kara ulaşım araçları,
o Hava ulaşım araçları,
o Deniz ulaşım araçları,
o Turizm ekipmanları,
o Gayrimenkuller (İş yerleri,fabrika binaları),
o Bilgisayar yazılımlarının çoğaltılmış nüshaları

Her türlü fikri ve sınai haklar,patent hakları,hammadde ve yarı mamul niteliğindeki mallar, kullanıldığında asli niteliğini kaybeden mallar leasinge konu edilemez.